9.9.08

வாங்க ! வாங்க !

என் கிறுக்கல்களைப் படிக்க
வருகை புரிந்திருக்கும்
உங்களுக்கு
என் நன்றி .

No comments: