4.12.08

உடற்பயிற்சி உங்கள் சாய்ஸ்
உடற்பயிற்சி செய்யவேண்டும் என்ற ஆசை அனைவருக்கும் வாழ்வில் ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் ஏற்படுகிறது. ஆனால்அதை செயல்படுத்த முயல்வது ஒரு சிலரே . அதிலும் அதை செயல் படுத்துவது மிகச் சிலரே. பல முறை முயன்று பார்த்துள்ள ,என் அனுபவத்தில் இருந்து சில சில்லறை யோசனைகள்.


1. உடற்பயிற்சியை புதியதாய் துவக்குபவராய் இருந்தால் , குறைவான நேரமே செய்ய முயலுங்கள். முதல் நாளே நானும் செய்தேன் என்று ஒரு மணி நேரம் செய்தால் , அடுத்த நாள் உங்களுக்கு நீங்களே பொய் சாக்கு சொல்லிக்கொண்டு ,ஏமாற்றிக்கொள்ளும் சாத்தியம் அதிகம்.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் செய்யும் நேரத்தை அதிகரித்துக் கொள்ளலாம்.


2. துணைக்கு யாரேனும் கிடைத்தால் நல்லது .இருவர் சேர்ந்து செய்யும் போது அதில் ஆர்வம் ஏற்படுகிறது. கிடைக்கவில்லை என்றால் அதை விட நல்லது. அவர்களின் காரணமாய் சோம்பல் ஏற்படும் வாய்ப்பு குறைகிறது. அவர்கள் வரவில்லை ,அதனால் நாளை செய்துக் கொள்ளலாம் , என்று தள்ளிப் போட வேண்டி இருப்பதில்லை.


3. நல்ல இசையை கேட்டுக் கொண்டே செய்தால் போரடிக்காது. ' வாக் மேனை ' காதில் மாட்டிக்கொண்டு வானொலி கேட்கலாம். தமிழ்நாட்டைத் தவிர மற்ற நாடுகளில் இருந்தால் தூய தமிழில் பேச்சு கேட்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.


4.உடலை அதிகம் வருத்திக் கொள்ளாமல் பயிற்சி செய்வது முக்கியம். பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்ய இது வழி வகுக்கும்.


5.கஷ்டப்பட்டு ஒரு மாதம் செய்து விடுங்கள் .அது ஒரு பழக்கமாக மாறிவிடும். மூன்று மாதங்கள் செய்துவிட்டீர்கள் என்றால் , உங்கள் உடலில் ஏற்படும் மாற்றம் ,உங்களைத் தொடர்ந்து செய்யத் தூண்டும் . ஒரு நாள் செய்யாவிட்டாலும் குற்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டு , உங்களை பயிற்சி செய்ய வைக்கும் .


உங்கள் பயிற்சி தொடர என் வாழ்த்துக்கள்!


No comments: