3.11.09

கோழிக்கு கிச்சு கிச்சு மூட்டினால் என்ன செய்யும்?

கோழிக்கு கிச்சு கிச்சு மூட்டினால் என்ன செய்யும்?
பத்து நாட்களுக்கு முன் பிங்கு ( என் 6 வயது பெண்)என்னை இப்படி கேட்டாள்!

அறிவியல் உலகின் மிக முக்கிய கேள்விகளுக்கு எல்லாம் தெரியவில்லை என்றாலும்
படித்தாவது பதில் சொல்லும் திறமை உள்ள எனக்கு கொஞ்சம் !!!!!??????

பல சாத்தியக்கூறுகளை அலசி எனக்கு பொருத்தமாக தோன்றிய பதிலைக் கூறினேன்.

'கோழிக்கெல்லாம் கிச்சு கிச்சு மூட்ட முடியாதுடா. கிட்ட போனாலே ஓடிப்போயிடும்'
இதற்கு ஒரு புன்னகையை பதிலாக தந்தாள்.

அவள் அப்பாவிடம் இதை பெருமையாகச் சொன்ன போது , எனக்கும் இதற்கும்
சம்மந்தம் இல்லை என்பது போல அவர் மடியில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தாள்.

‘மனிதனைத் தவிர வேறு எந்த விலங்கினத்திற்கும் சிரிக்கத்தெரியாதும்மா’ – என்றார் அவர்
பங்கிற்கு. இதற்கும் புன்னகை தான்.

‘நீயே ஒரு கோழிக்குஞ்சு , உனக்கு கிச்சு கிச்சு மூட்டினால் என்ன செய்வ?’

-இது கிச்சு கிச்சு மூட்டியபடியே நான் ,கலகல என்று சிரிக்கும் அவளிடம்.

‘ஒரு முறை கோழிக்கறி எடுத்த போது இப்போ கிச்சு கிச்சு மூட்டி பாக்கறியா?’ – இதுவும்
நான் தான்.

இப்படியாக ஒரு வாரம் ஓடியது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன் , பள்ளிவிட்டு வரும்போது
அவளாகவே சொன்னாள்-

‘கோழிக்கு கிச்சு கிச்சு மூட்டினால் அது கொத்தும் ம்மா’ .

இந்த பதில் என்னுள் மடங்கியிருந்த எதையோ நிமிர்த்துவது போல இருந்தது.

2 comments:

Charu said...

:) :) Intelligent girl

Charu said...

:) :) Intelligent girl