18.11.09

தொல்லைபேசி

அன்று

காலை 9:30க்கு மணியடித்தது
தோழியிடமிருந்து


சந்தோஷமாக விசாரித்தேன்
விசாரித்தாள்.

கேட்டேன்
சொன்னாள்.

கேட்டாள்
சொன்னேன்.

பேசினேன்
பேசினாள்…

பேசினே….
பேசினாள் பேசினாள் …………..

தலைவலித்தது ஆனாலும்
பேசினாள் பேசினாள் பேசினாள்…………..

10:35க்கு
பொறுமையின் எல்லை
தெரிந்தது கண்ணுக்கு.
காரணம் கண்டுபிடித்து
வெட்டினேன் தொடர்பை.

இன்று


தோழியின் இல்லம்
ஒரு மணி நேரமாய்
காத்திருக்கிறேன்
செல்போன் அழைப்புகளிலிருந்து
அவள் விடுபட.

No comments: