12.1.10

தொலைந்து போகும் கணங்கள்....
சில கணங்கள் தொலைந்து போகக்கூடும்!


அப்பா கைபிடித்து பள்ளிக்கு சென்ற ,

அம்மா சமைத்து ஊட்டி விட்ட ,

அண்ணன் நமக்காக பரிந்து பேசிய ,

அரைபாவாடை அணிந்து ஊரைச் சுற்றிய

கணங்கள்......


நாம்

இவற்றை ரசிக்காமலே கடந்து வந்திருக்கக் கூடும் !


சுதந்திரம் குறைக்கப்படுவதாய்

அப்பாவிடம் சண்டை போட்ட ,

அனாவசிய தலையீட்டுக்காய்

அம்மாவை திட்டிய,

சகோதரர்களோடு

பழிசண்டை போட்ட,

கணங்கள் .........


குழந்தைகளோடு ஒன்றி

இயற்கையை ரசிக்க மறுத்த,

அவர்கள் கதை கேட்டும்

சொல்ல மறந்த ,

வேலையில் தடை குறைய

தொ.கா வை தொடக்கி வைத்த,சில கணங்களை .........

பல நேரங்களில் திருத்த முடியாமல் போகவும் கூடும்!


இதுவரை தொலைத்த

கணங்களை

எண்ணி

வருந்தும் காலம்...

பிற்பாடு

வரவும் கூடும்!