4.2.10

நான் ரசித்த பழமொழிகள்

என் கவனம் ஈர்த்த சில சொலவடைகள் / பழமொழிகள்:


1. நாய்க்கு வேலையுமில்ல, நிக்க நேரமுமில்ல.

2.பிச்சை எடுத்தாராம் பெருமாளு ,அத பிடுங்கி தின்னாராம் அனுமாரு!

3.ஆரா மீனுக்கும் அயிர மீனுக்கும்
நடு ஏரியில் சண்ட
வெலக்கப் போன வெறா மீனுக்கு
ஒடஞ்சி போச்சாம் மண்ட

4.உழுகிற மாடு பரதேசம் போனாலும் , அங்கும் ஒருவன் கட்டி உழுவான்!

5.சந்நியாசியைக் கடித்த நாய்க்குப் பின்னாலே நரகமாம் ; சந்நியாசிக்கு முன்னாலே மரணமாம்!


6.மலையத்தனை சாமிக்கு கடுகத்தனை கற்பூரம்!

7.குசனனுக்குப் பலநாள் வேளை , தடியனுக்கு அரை நாழி வேலை.

8.கூரை ஏறிக் கோழி பிடிக்காதவன் , வானம் ஏறி வைகுண்டம் போனானாம்!

9.செருப்பின் அருமை வெயிலில் தெரியும் ; நெருப்பின் அருமை குளிரில் தெரியும்.

10.சேற்றிலே புதைத்த ஆனையைக் காகமும் குட்டும்.

1 comment:

Charu said...

yaanaiku arron-na kudhiraiku kurram!

kekuravan kenaiya irundha, eli kooda aeroplane otumaam!!