29.3.10

அபூர்வ கணங்கள் !

இளங் குழந்தையின்

எதிர்பாராத் தூக்கச் சிரிப்பு . . .

இடம் புதிதெனினும்

முன்பே பார்த்த நினைவு . . .

முகவரியுடன் தொலைந்துபோன

பால்ய நண்பனின்,

ஆச்சரிய சந்திப்பு . . .

தன்நிலை மறக்கடித்து

எங்கோ அழைத்துச் செல்லும்

தூரத்து பாடல் . . .

இவை போன்ற

அபூர்வ கணங்கள்

கவிஞனுக்கும் ஏற்படுகிறது

எப்போதாவது !

2 comments:

ஜெகநாதன் said...

அபூர்வங்களின் அணி!
நல்லாயிருக்கு நண்ப!
:))

HVL said...

நன்றி ஜெகநாதன்!