4.7.10

இண்டெர்நெட்டும் இன்லாண்டும்

எழுதுவதை எளிமையாக்க
கணினியும், ஈ-கலப்பையும்
மிச்சப்படுகிறது
நேரமும், சக்தி விரயமும்

விரல் தட்டலில்
ஆஸ்திரேலிய கங்காருவாய்
தொலைதூரம் தாவுகிறது
ஈ-மெயில்

கட்டளைகளை
நொடியில் நிறைவேற்ற
‘எண்டர்’ருக்காய் காத்திருக்கும்
அலாவுதின் ஜீனி
இணையதளம் - ஆனாலும்
இவற்றிலெல்லாம் இல்லை

இன்லாண்டு கடிதத்தின்
நுணுங்கிய எழுத்துக்களில்
இருந்த
ஏதோ ஒன்று. . . . .

1 comment:

laguda paandi said...

நேசம், நம்பிக்கை