11.9.10

சுவாரஸ்யமில்லாத நிமிடங்கள்

சுளீரரென மண்டை பிளக்கும்

உச்சி வெயில்

சத்தமாய் காற்றை கிழிக்கும்

மின்விசிறி

வெப்பக்காற்றின் தாலாட்டில்

தூங்கும் குழந்தை

மதிய உறக்கத்தில்

அதன் தாய்

கழுவப்படுவதற்காய்

வெயில் சாயுங்காலம் நோக்கிக்

காத்திருக்கும் மதிய பாத்திரங்கள்

தொ.காவின் முன்

தாய் எழக் காத்திருக்கும்

உறக்கம் பிடிக்காத

தலைச்சன் பிள்ளை

காதை உறுத்தும் சத்ததுடன்

சாலையில் செல்லும்

வாகனத்தோடு

மெதுவாய் கடக்கிறது

பின் மதியம்

2 comments:

bogan said...

கிரேட்.மேலும் எழுதுங்கள்

HVL said...

மிக்க நன்றி bogan!