23.11.10

ஒரு குட்டி கதை

எனக்கு எழுத மேட்டர் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், என் ஆறு வயசு பெண்ணிற்கு ஏதாவது கிடைத்து விடுகிறது. இது அவள் எழுதிய கதை.

The ugly monster

There was a ugly monster. He was so ugly.
He don’t have friends.
He was sad.
One day is his birthday.
He give everybody a bag.
The next day everybody friend him.
Now he got many friends.

The end

2 comments:

Jeyakumar said...

வருங்கால எழுத்தாளருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் !!!

HVL said...

நன்றி Jeyakumar!