26.1.11

நிகழ்வுகள்

இன்று காலை என் பெண் பள்ளிக்குச் சென்ற பின் எடுத்த படங்கள். நேரம் காலை 6:50.
பள்ளி 7.30க்கு தொடங்குகிறது. சீக்கிரம் கிளம்பினாலும், துணைப்பாட வகுப்புகள் ஏதுமில்லா விட்டால் மதியம் 1.30க்கு திரும்பிவிடுகிறார்கள்.


*******************************************************************
எங்கள் பள்ளி ஆசிரியை (ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்த போது) எங்களைப் பார்த்து கூறிய ஒரு ரைம்


கம்மிங் மார்னிங்
கோயிங் ஈவினிங்
சிம்ப்ளி டாக்கிங்
நத்திங் டூயிங்


Coming Morning
Going Evening
Simply Talking
Nothing Doing
*********************************************************************

2 comments:

ஸ்ரீராம். said...

காலை ஆரு ஐம்பதுக்கு இவ்வளவு இருளா?

Charu said...

Too dark at 6.50am!!

"Coming Morning
Going Evening
Simply Talking
Nothing Doing"

Applicable to many working people too!!