21.2.11

பிங்கு எழுதிய கவிதை

பிங்கு ( 6 + years)இப்போது கவிதை எழுத ஆரம்பித்திருக்கிறாள். என் கவிதை என்று அவள் சொல்லாவிட்டாலும் பேப்பரில் எழுதியது அவள் தான். இது இவள் சொந்த சரக்கு தானா என்பதில் இன்னமும் சந்தேகம் இருக்கிறது.

I really missed you (x 2)
I Just can't stand (x 2)
I really want bring my life to the cloud
I like my life
I love my family
I want the world to be clean
the world is for you to live
the world give you air (x 2)
the world important for every humun
Keep the world from danger
Make the world beautyful
it will be peeseful for humun to live
I really missed you to (x 3)

பிழைகளை திருத்தாமல் அப்படியே கொடுத்திருக்கிறேன்.
என் பெரிய பெண்ணை விசாரித்த வரை பள்ளியில் இது போல எதுவும் சொல்லித்தருவதில்லை என்று தெரிகிறது .
லாஜிக்கும் அங்கங்கே இடிப்பதால் இது பிங்குவிற்கு சொந்தமான கவிதையென்றே நம்புகிறேன்.

3 comments:

Charu said...

After coming back to India, I realised that last Friday she was singing the song "semmozhiyaana tamizh mozhiyaam" with lyrics changes and tune changed. When I asked her then, she was shying away. But she never said that she composed the song.

But for this english lyrics, I guess she might have got inspiration from some song and might have done a kind of remix. Let's see what others say... Hope that this is her own lyrics. all the best for the kid.

ஸ்ரீராம். said...

சபாஷ்...பாராட்டுக்கள்...

HVL said...

Thank U charu, sriram.