14.8.12

கல்கி சிறுகதைப் போட்டியும் என் கதையும்

கல்கி சிறுகதைப் போட்டி 2012 க்கு 'கடமையைச் செய், பலனை எதிர்பாராதே' என்பதை மனதில் கொண்டு சிறுகதை ஒன்றை எழுதி அனுப்பினேன்.

அது பிரசுரத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
'சிநேகிதியே . . .' என்ற என் கதை பிரசுரமாகும் இதழுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

இது புத்தகத்தில் பிரசுரமாகும் எனது இரண்டாவது கதை. இதற்கு முன் வம்சி சிறுகதைப் போட்டியில், பிரசுரத்திற்காக எனது 'வார்த்தைகள்' தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
அது கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எனது மற்றொரு பக்கத்தில் இருக்கிறது.

என் கதையைப் படித்து பிரசுரத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்த ஒரு நடுவராகிய வெ. இறையன்புவின் கதைகளை நான் படித்ததில்லை.
இது என் மனசாட்சியை உறுத்தியதால் அவருடைய சிறுகதைத் தொகுப்பை நூலகத்தில் இரவல் பெற்று படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

(  பொதுவாக இந்த பக்கத்தில் மனதில் என்ன தோன்றியதோ அதை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன்.
சரி எதையாவது உருப்படியாய் செய்ய முயற்சிப்போமே என்று தொடங்கியது தான் இப்பக்கம்
http://riviyah.blogspot.sg/

இரண்டிலும் எழுதுகிறேன்.)