24.6.14

நான் படித்துக் கொண்டிருப்பது... 1


நேற்று படித்தது ரெ. கார்த்திகேசுவின் ‘வானத்து வேலிகள்’ மற்றும் ‘சூதாட்டம் ஆடும் காலம்’.

வானத்து வேலிகள் : இதில் சுதந்திரத்திற்கு முன்பான மலாயாவைப் பற்றி கொஞ்சம் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. முக்கியமாக

“இந்திய துணைக் கண்டத்தில் உள்ள அனைவரிலும் தென்னிந்தியத் தொழிலாளி, குறிப்பாக மதராஸி, எளிய, லேசான, திரும்பத் திரும்பச் செய்யக் கூடிய வேலைகளுக்கு உகந்தவனாக கருதப்பட்டான். அவன் வளைந்து கொடுக்கக் கூடியவன். வட இந்தியர்களைப் போல அவனுக்கு வாழ்க்கை லட்சியங்கள் கிடையாது. சீனர்களைப் போல சுயமுயற்சியும் வேலைத் திறமும் அவனுக்குக் கிடையாது. ஆனால் குறைந்த சம்பளத்தில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு இசைபவன் அவனேயாகும்! கே.எஸ்.சந்து : மலாயாவில் இந்தியர்கள்”
ரெ. கார்த்திகேசுவின் சிறுகதைகள் எனக்கு பிடிக்கும். அவற்றைத் தேடிப் படித்திருக்கிறேன். படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அவரது நாவல்கள் என்னை அவ்வளவாய் ஈர்க்கவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.
இன்று தொடங்கியிருப்பது பெருமாள் முருகனின் 'மாதொருபாகன்'.
 
பெருமாள் முருகன் – இவருடனான சந்திப்பைத் தவறவிட்டேன் என்ற காரணத்தினாலேயே அப்படி என்ன எழுதியிருக்கிறார் அல்லது எதைத் தவறவிட்டேன் என்று கண்டுபிடிக்கவே இவரது புத்தகங்களை படிக்கத் துவங்கினேன். விளைவு – செறிவான, சுவாரஸ்யமான எழுத்துகளைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன்.